Skip to main content

Szabó Endre Győző: Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének egyes kérdéseiről II. Beépített és alapértelmezett adatvédelem, adatvédelmi incidensek bejelentése. Nr. 2016/27.

Az Európai Unió jogalkotó szervei 2016-ban a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozás teljesen új keretét alakították ki. A személyes adatok védelmét szolgáló 2016/679 számú általános rendelet, valamint a bűnügyi adatok kezeléséről és védelméről szóló 680/2016 számú irányelv 2018. május 25-től lesz alkalmazandó. Az általános adatvédelmi rendelet egyes szabályaival több írásban is foglalkozunk. A sorozat jelen, második részében két új alapelvet, a beépített és az alapértelmezett adatvédelem elvét, ezek viszonyát az elszámoltathatóság elvéhez (accountability), valamint az adatvédelmi incidensek bejelentésének kötelezettségét vizsgáljuk.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

 

  • Hits: 3727