Skip to main content

Halász Zsolt: A keskeny nyomtávolságú vasutak szabályozásának problématérképe. Nr. 2021/13.

A keskeny nyomtávolságú vasutak működésének szabályozása hosszú ideje mostohagyermekként kezelt területe a hazai vasúti jogi szabályrendszernek. Külső szemlélő számára a keskeny nyomtávolságú vasutak nem sokban – pusztán a pályát alkotó sínek – egymástól mért távolságában különböznek a nagy (normál nyomtávolságú) vasutaktól. A valóság azonban ennél sokkal összetettebb, hiszen könnyen belátható, hogy a működésben rejlő kockázatok egészen mások egy legfeljebb 20 km/óra sebességgel közlekedő keskeny nyomtávolságú kisvonat és egy InterCity vagy egy TGV esetén. Jelen dolgozat célja azon szabályozási témakörök számbavétele, amelyeknek a keskeny nyomtávolságú vasutaknak meg kell felelniük, illetve azon szabályozási problémakörök feltárása, amelyek nem adnak adekvát válaszokat ezen közlekedési eszközök működéséből fakadó kockázatokra. E kérdésekre koncepcionális szabályozási javaslatokat is megfogalmazunk.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 2123